Debata Jedynki: Negocjacje ws. budżetu UE.

Debata Jedynki: Negocjacje ws. budżetu UE.

Negocjacje ws. budżetu UE. Europoseł PiS: propozycja niemiecka wykracza daleko poza traktaty – Niestety z bliżej nieznanych powodów niemiecka prezydencja odeszła od kompromisu zawartego w lipcu tego roku i zaproponowała rozwiązanie dot. praworządności, daleko wychodzące poza wcześniejsze ustalenia. Ta propozycja wykracza poza traktaty, w tym Traktat Lizboński – mówił w Programie 1 Polskiego Radia Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS. Gościem audycji był również Marcin Kulasek, poseł Lewicy.

Rozmowa dotyczyła negocjacji ws. nowego budżetu Unii Europejskiej. Większość respondentów w Polsce popiera weto Polski w razie powiązania go z praworządnością. – Posiedzenie zaplanowane na czwartek jest zwołane ws. pandemii i szczepionki i nie wiem, czy będzie tam również rozmowa na temat budżetu. Ustalenia lipcowe były negocjacjami 92-godzinnymi, po których udało się porozumieć, jeśli chodzi o ramy finansowe, Fundusz Odbudowy i podatki europejskie, gwarancje tego Funduszu i wreszcie kwestię praworządności jako ochrony finansowej – wyjaśnił Zbigniew Kuźmiuk.

– Niestety z bliżej nieznanych powodów niemiecka prezydencja odeszła od tego kompromisu i zaproponowała rozwiązanie dot. praworządności daleko wychodzące poza wcześniejsze ustalenia. Ta propozycja wykracza poza traktaty, w tym Traktat Lizboński. Posiedzenie 10 i 11 grudnia miało być poświęcone podsumowaniu prezydencji niemieckiej i przyjęciu ustaleń. Obecnie mamy zasygnalizowane weto dwóch krajów członkowskich – podkreślił.

Oprócz Polski i Węgier, europoseł zwrócił również uwagę na rolę Słowenii, która “wyraźnie sformułowała postulat, że należy wrócić do ustaleń z 21 lipca. Stoi ona także na stanowisku, że 27 państw umówiło się co do pakietu i trzeba teraz powrócić do pakietowego rozwiązania”. – Premier Morawiecki parę dni temu wystosował również list, w którym poinformował o tym, że jeśli porozumienie lipcowe zostanie złamanie, Polska użyje weta. Trwa procedura przeciwko Polsce, a Komisja nie może doprowadzić do uznania, że Polska złamała praworządność. Wymyśliło się więc rozporządzenie łamiące traktaty, aby przywołać Polskę do praworządności – dodał.

“Na złodzieju czapka gore”

– Co, jeśli nie da się wrócić do ustaleń z lipca? Polska może zablokować 7-letni budżet unijny, bo do przyjęcia budżetu konieczna jest jednomyślność. Wiemy z doniesień i zachowania pana premiera, że rząd nie należy do zwolenników proponowanego budżetu. Mateusz Morawiecki nie musiałby niczym grozić Unii Europejskiej, gdyby Polska nie miała realnego problemu z praworządnością – mówił Marcin Kulasek.

– Na złodzieju czapka gore. Tylko Węgry i Polska wysłały komunikat z groźbą zawetowania budżetu, żadne inne państwa. Coś jest na rzeczy. W imię szaleńczych ambicji związanych z usilną koniecznością udowodnienia polskiej suwerenności ryzykujemy poniesienie katastrofalnych strat gospodarczych i szans rozwojowych – stwierdził poseł.

– Grozi nam realne ryzyko, że gdy PiS i Viktor Orban (premier Węgier) zawetują budżet, pozostali dogadają się poza nami. Jesteśmy członkami UE i obowiązują nas zasady. Nie możemy patrzeć na to w ten sposób, że będziemy mieli z tego tylko korzyści – podsumował.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F7%2F4399%2FArtykul%2F2622291%2CNegocjacje-ws-budzetu-UE-Europosel-PiS-propozycja-niemiecka-wykracza-daleko-poza-traktaty%3Ffbclid%3DIwAR2WhDiwvZjIXJq8TlSwSFeZJovRRj60sxpMs80Jd-ZHhJFnS27rQ8Vor5A&h=AT3Wngi7Kl5xZzT1ZsHOm4s6YOaUQKrbJ7PxZyPV1BMl6N17mgs2eCqR09FbMLepZ-IwdqlFm2LG-UUK6iChIfB9CWN-YteOe43JBhmfuKoHo8CF8Z7fPAQVCAKaQqaWw1Af&__tn__=R]-R&c[0]=AT1lF_3GtGIUNQkd9nO65js1ABrLFAjM6teuQZQYhjC1NesSO-rwwOV0RJ9HbgqmpdO_Uw9P9jhqpbStMb7f0_PCVZLOmA23LSYPIgQBcdlY4SGlz8LEEvtgIYIHm-gx99LOyDgmCPQ9AYsz0TkwNSEzW_iGQJJKulKpr7ixMUAVidZIYDPQTCBba4jIarer190xZjBw

* * *

Tytuł audycji: “Debata Jedynki

Prowadził: Michał Rachoń