LEWICA DOMAGA SIĘ SEJMOWEJ DEBATY NA TEMAT SZCZYTU NATO W WILNIE

LEWICA DOMAGA SIĘ SEJMOWEJ DEBATY NA TEMAT SZCZYTU NATO W WILNIE

– Apelujemy do uczestników szczytu sojuszu w Wilnie, o przedstawienie jasnej ścieżki wejścia Ukrainy do NATO, po tym jak ten kraj zwycięży wojnie z Rosją – oświadczyli posłowie Krzysztof Gawkowski i Marcin Kulasek podczas konferencji prasowej w Sejmie. Jak podkreślili Polska mieć w tej sprawie niezmienne stanowisko. Lewica domaga się również sejmowej debaty na temat szczytu NATO w Wilnie.

Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska  

– Polską racją stanu jest bezpieczna i wolna od rosyjskich wpływów Ukraina – podkreślił poseł Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem nasz kraj powinien być „głównym ambasadorem” dołączenia Kijowa do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

– Turcja jednoznacznie opowiedziała się za przystąpieniem Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego, chcemy aby i Węgry złożyły podobną deklarację – oświadczył poseł Marcin Kulasek

Państwa NATO powinny wydawać 2 procent PKB na zbrojenia 

– Zwracamy się również do wszystkich państw członkowskich sojuszu, o wywiązanie się z zobowiązania do wydatkowania 2 procent PKB na obronność. Na 30 państw członkowskich, tylko 8 z nich spełnia ten wymóg. Grecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, Litwa i Estonia – to te państwa, które wywiązują się z tego zobowiązania – oświadczył. 

– Widzimy w jakim stanie jest armia rosyjska, jednak jest to nadal najgroźniejsza z armii na świecie. Musimy być zabezpieczeni – podsumował. 

Rada Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie szczytu NATO

Prezydent Andrzej Duda zwołał na najbliższy czwartek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas której mają zostać omówione ustalenia szczytu NATO w Wilnie. – To dobrze, że prezydent zapowiada spotkanie, podczas którego omówimy przyszłe wsparcie dla Ukrainy. Jednakże posiedzenia RBN mają charakter niejawny, dlatego też jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu powinna odbyć się debata, z informacja Ministra Obrony Narodowej, o ustaleniach ze szczytu NATO – oświadczył Gawkowski. Jak podkreślił chodzi przede wszystkim o informacje o koncepcji rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego, o wsparciu, jakie otrzyma Kijów oraz o mapie drogowej wejścia Ukrainy do NATO. 

Marcin Kulasek, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Generalny Nowej Lewicy

Więcej na lewica.org.pl https://lewica.org.pl/aktualnosci/9616-lewica-domaga-sie-sejmowej-debaty-na-temat-szczytu-nato-w-wilnie?fbclid=IwAR30ztpePXwpurNelfgEOQasJbyi2zuWX_HDCRwLhx9Y8SueG-vqdO9xx3I