Prawie połowa województwa warmińsko-mazurskiego to tereny cenne przyrodniczo i prawnie chronione. Północna i centralna część regionu to tereny o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa, z kolei na wschodzie nie brakuje jezior. To wiedza ogólna, a jak województwo wygląda w szczegółach? To przez 6 ostatnich lat dokładnie mierzyli i sprawdzali planiści. Dziś, radni sejmiku przyjęli wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego.

To drugi w historii województwa plan. Pierwszy powstał 13 lat temu i do tej pory był jedynie aktualizowany. Wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że nie jest wiążący dla samorządów. Ma być dla nich jednak pomocą przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opozycja plan przyjęła, ale ma zastrzeżenia. Chociaż nie do planu, a do stanu województwa.

Zobacz wideo