Uniwersytet Trzeciego Wieku w każdym powiecie. Lewica składa projekt ustawy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w każdym powiecie. Lewica składa projekt ustawy

Czy Babcia i Dziadek mogą iść na studia? Jasne, o ile Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Niestety nie zawsze tak jest. Lewica chce to zmienić i składa projekt ustawy „Uniwersytet Trzeciego Wieku w każdym powiecie”.

W Polsce działa 640 tego typu placówek, ale funkcjonują one głównie w dużych miastach. 120 tysięcy studentek i studentów co roku chętnie uczestniczy w zajęciach, upatrując w tym szansę na zdobycie dodatkowej wiedzy, ale też na czerpanie większej radości z życia. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku to nic innego jak placówki dydaktyczne dla seniorów, których celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Można w nich zdobywać wiedzę zgodną z zainteresowaniami oraz nabywać nowe umiejętności. W ofercie zajęć można znaleźć min. historię, zajęcia komputerowe czy też naukę języków obcych. Absolwentom tego typu zajęć z pewnością nie grozi wykluczenie cyfrowe. 

Niestety do tej pory nie mają one umocowania ustawowego, ale i też państwo nie zapewnia im stałego źródła finansowania. Każda złotówka zainwestowana w tego typu placówkę, zwraca się poprzez oszczędności w wydatkach na leczenie. Aktywni seniorzy są po prostu zdrowsi zarówno fizycznie jak i intelektualnie. Dla osób na emeryturze niezwykle ważne jest poczucie przynależności do określonej grupy. Podczas zajęć nawiązują się liczne przyjaźnie, a obecność rówieśników dodatkowo dopinguje do wyjścia z domu i spotkań. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku powinny funkcjonować w każdym powiecie, w tym celu potrzebne są jasne zasady ich działania oraz wsparcie finansowe ze strony państwa. Umożliwia to projekt ustawy Lewicy, który zakłada:

– stabilne finansowanie z budżetu państwa w wysokości 2 mld zł rocznie

– działanie w oparciu o współpracę stowarzyszenia prowadzącego Uniwersytet z uczelnią wyższą oraz samorządem powiatowym

  1.  Uczelnie zapewniają kadrę wykładowczą
  2. Samorządy zabezpieczają działania organizacyjno-administracyjne

Lewica chce, aby tego typu placówki działały w każdym powiecie a nie tylko w dużych miastach. Państwo powinno wspierać i popularyzować tę formę spędzania czasu. Uniwersytety Trzeciego Wieku to szansa dla seniorek i seniorów na powrót do pełni życia po okresie pandemii koronawirusa.

Wanda Nowicka, posłanka, podczas konferencji prasowej powiedziała:

Złożyłam dzisiaj projekt ustawy, który wspiera Uniwersytety Trzeciego Wieku poprzez zapewnienie im stabilności finansowej. Tego typu uniwersytety są fantastyczną formą aktywizacji osób starszych oraz poprawy ich jakości życia, a także profilaktyki zdrowotnej, w szczególności zdrowia psychicznego i intelektualnego.  

Należy pamiętać, iż społeczeństwo się starzeje i w Polsce w tej chwili żyje 10 mln seniorek i seniorów, którzy potrzebują wsparcia, które będzie podnosiło ich jakość życia. W tej w chwili działa w naszym kraju 640 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w których studiuje 120 tysięcy osób, 60 proc. z nich to kobiety. Niech ta wysoka liczna uniwersytetów nas nie łudzi, że sytuacja jest idealna, ponieważ wciąż są białe plamy na mapie, co oznacza, że seniorki i seniorzy mają nierówny dostęp do tej formy aktywności.  

Uniwersytety Trzeciego Wieku do tej pory nie były uregulowane ustawowo, co powoduje, że działają na warunkach społecznych i często są prowadzono przez osoby starsze.  

Projekt zakłada, że stowarzyszenia, które prowadzą tego typu uniwersytety będą zawierać umowy z samorządami, które będą odpowiadać za działania administracyjne projektu oraz uczelniami, które zapewnią kadry oraz finansowanie zajęć prowadzonych przez wykładowców. Tego typu stałe wsparcie powinno spowodować, iż te białe plamy będą znikać z mapy Polski i nowe uniwersytety będą powstawać, zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.  

Uniwersytety Trzeciego Wieku po prostu nam się opłacają, dzięki nim osoby starsze będą żyły dłużej, ale też będą w znacznie lepszej formie. ‘

Marcin Kulasek, przewodniczący Podkomisji ds. Edukacji i Nauki, podczas konferencji prasowej powiedział: 

Uniwersytety Trzeciego Wieku to szansa dla seniorek i seniorów na powrót do pełni życia po okresie pandemii koronawirusa. Głównym celem tego typu placówek jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób starszych. Składając projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w każdym powiecie” zdecydowaliśmy się na model francuski, czyli na współpracę z uczelniami wyższymi, co pozwoli na podniesienie poziomu prowadzonych zajęć. Francja to ojczyzna uniwersytetów trzeciego wieku, to tam powstały pierwsze tego typu inicjatywy, a Polska po Belgii była trzecim krajem, w którym rozpoczęto wdrażanie tej idei w życie.  

Stabilne finansowanie tego typu placówek to szansa dla środowiska akademickiego, którzy otrzymają dodatkowe wynagrodzenia, ale to też nauczyciele i wykładowcy akademiccy zapewnią im najwyższy poziom merytoryczny. Proponujemy solidarność pokoleń, wymianę wiedzy oraz korzyści pomiędzy seniorami a społecznością akademicką. Każda złotówka włożona w Uniwersytety Trzeciego Wieku przez państwo to znakomita inwestycja w zdrowie, sprawność intelektualną seniorów.  

Jako Lewica chcemy, aby tego typu placówki działały w każdym powiecie a nie tylko w dużych miastach, w oparciu o porozumienie trójstronne: organizacja pozarządowa + uczelnia + samorząd. Obsługa organizacyjno-administracyjna byłaby zadaniem powiatu. Uniwersytety Trzeciego Wieku byłyby finansowane z budżetu państwa, z którego przeznaczono by na ten cel 2 mld złotych rocznie.  

Państwo powinno wspierać i popularyzować tę formę spędzania czasu, szczególnie w czasie po pandemii Uniwersytety Trzeciego Wieku są potrzebne jak nigdy wcześniej. Dzięki nim seniorki i seniorzy po czasie lockdownów będą mogli szybko wrócić do formy intelektualnej oraz stać się liderami swoich lokalnych społeczności.  

 

więcej na: Uniwersytet Trzeciego Wieku w każdym powiecie. Lewica składa projekt ustawy (klub-lewica.org.pl)