Gazeta Olsztyńska: Święto Pracy jest wciąż aktualne!

Gazeta Olsztyńska: Święto Pracy jest wciąż aktualne!

Wywiad z Marcinem Kulaskiem, sekretarzem generalnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Jak spędził Pan w tym roku 1 maja? 

– Święto Pracy spędziłem w Warszawie. Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak co roku, organizował uroczystości, podczas których wspólnie z innymi partiami lewicowymi i związkami zawodowymi upominaliśmy się o dobre warunki pracy i płacy dla polskich pracowników, o przestrzeganie przepisów prawa pracy, o wyższe wynagrodzenia. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe: zorganizowaliśmy je pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego, socjalisty i pierwszego premiera niepodległej Rzeczypospolitej. Pomnik ten powstał dzięki staraniom Sojuszu Lewicy Demokratycznej i innych środowisk lewicowych na 100-lecie niepodległości. Jesteśmy dumni, że możemy dzisiaj obchodzić Święto Pracy w tym miejscu.

1 maja kojarzy się większości Polaków z majówką, grillem i smażeniem kiełbasek, a nie Świętem Pracy. Może dzisiaj to już relikt przeszłości? 

– Święto Pracy stanie się reliktem przeszłości, gdy upominanie się o prawa pracowników straci sens, bo będą powszechnie szanowane; a walka o godne płace nie będzie uzasadniona, bo wynagrodzenia będą tak wysokie. Póki co jednak się na to nie zanosi. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej co roku, 1 maja jest na ulicach polskich miast i razem ze związkowcami przypomina, że każdy pracownik ma prawo do dobrych warunków pracy i godnego wynagrodzenia. Podczas tegorocznego Święta Pracy hasła te były szczególnie aktualne, bo 1 maja przypadł na kilka dni po zakończeniu wielodniowego strajku nauczycieli, których postulaty płacowe nie zostały uwzględnione przez partię rządzącą.

Mówi Pan o poprawie warunków pracy i płacy. Jakie najważniejsze postulaty w tych sprawach ma Sojusz Lewicy Demokratycznej? 

– Sprawy pracownicze dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, podobnie jak dla każdej partii lewicowej, są najważniejsze. W naszym programie mamy wiele pomysłów, jak poprawić warunki pracy i płacy pracowników w Polsce. Dzisiaj wciąż wielkim problemem jest uśmieciowienie rynku pracy, które powoduje wielkie nierówności między ludźmi aktywnymi zawodowo. Inne prawa mają osoby, które pracują na umowę o pracę, inne – te, które zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo są samozatrudnione. Chcemy to zmienić! Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do urlopu, do ochrony zdrowia, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do minimalnego wynagrodzenia, do emerytury i renty. Chcemy więc wprowadzić takie przepisy, które zagwarantują te prawa wszystkim pracującym, bez względu na podstawę ich zatrudnienia. Byłaby to wielka zmiana na polskim rynku pracy. Wierzymy, że uda nam się ją przeprowadzić po wyborach parlamentarnych w 2019 r.

Cały artykuł w Gazeta Olsztyńskahttp://gazetaolsztynska.pl/583865,Swieto-Pracy-jest-wciaz-aktualne.html?fbclid=IwAR3aS6d_9NI60auWLTbnw85nnaOlZWsRtsb5jDMGXGgh0dBW6oGJdm_7DDs