Marcin Kulasek z Nowej Lewicy: ”Polska musi pozostać w UE i strefie Schengen!”

Marcin Kulasek z Nowej Lewicy: ”Polska musi pozostać w UE i strefie Schengen!”

Te wybory będą o zmianie, ale nie tylko zmianie władzy, premiera i większości rządowej. Tylko Lewica gwarantuje, że życie w Polsce naprawdę zmieni się na lepsze. Że każdy i każda z nas będzie mógł odetchnąć z ulgą, poczuć się bezpiecznie i żyć tak, jak chce! Zbudujemy Polskę równych szans, bezpieczną dla kobiet, ze sprawną ochroną zdrowia i publicznym transportem. Polskę, w której ludzie za swoją pracę są dobrze wynagradzani, w której każdy ma dostęp do taniego mieszkania, nasze dzieci chodzą do dobrych szkół z nowoczesnym programem, w których uczą ich dobrze wynagradzani nauczyciele. Głos na Lewicę to głos za taką zmianą.

Głos na lewicę to głos na świeckie państwo. Na szkołę bez lekcji religii za to z większą ilością lekcji angielskiego. Głos na lewicę to głos na 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i żłobek w każdej gminie. Głos na lewicę to głos na 100 proc L4 na chorobowym i 35 dni urlopu w ciągu roku. To głos na państwo, które wspólnie z samorządem wybuduje 300 tysięcy mieszkań na tani wynajem. To głos na rentę wdowią, czyli efektywną pomoc dla seniorów.

Jeśli chodzi o politykę migracyjną, która teraz budzi tak duże emocje, to modelem na, którym chcemy się opierać jest model kanadyjski.  Kanada co roku ustala limit, ile może przyjąć do siebie migrantów (w tym roku było to 465 tys. osób). Łączenie rodzin jest określone odrębnymi przepisami, trzeba wykazać odpowiedni poziom dochodów. Na granicy wszyscy są weryfikowani – certyfikat od policji ze swojego kraju lub zaświadczenie o niekaralności, zdjęcie, linie papilarne, badania lekarskie. Sprawdzenie, czy dana osoba stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa Kanady, czy jest zdrowa, jakie ma kompetencje – na tej podstawie oblicza się punkty.

Apeluję do polskiego rządu o uszczelnienie polityki wizowej. O rozliczenie winnych i pozbycie się aferzystów. Inaczej doprowadzicie do czasowego zamknięcia granic z Polską przez naszych sąsiadów. Wrócą kontrole graniczne, których nie pamiętają już dwa pokolenia Polek i Polaków. Zawieszenie członkostwa Polski w strefie Schengen to potencjalnie najbardziej bolesna konsekwencja tego co działo się w MSZ.  Głos na Lewicę to głos na gwarancję,  że Polska pozostanie w strefie Schengen, że granice pozostaną otwarte.

Marcin Kulasek
Poseł na Sejm RP
Sekretarz Generalny Nowej Lewicy

Lider listy nr 3 w okręgu 35

* * *

Materiał sfinansowany przez KW Nowa Lewica.

Więcej na olsztyn.com.pl https://www.olsztyn.com.pl/artykul,marcin-kulasek-z-nowej-lewicy-polska-musi-pozostac-w-ue-i-strefie-schengen,38703.html?fbclid=IwAR0ZkB_Zc2CbUEpk8sP3QLR-JZQPK6eFge06bGZEdA7slB_4qbEpUR3U9L8