Gazeta Olsztyńska: Unia Europejska to gwarancja naszego bezpieczeństwa

Gazeta Olsztyńska: Unia Europejska to gwarancja naszego bezpieczeństwa

SLD przed wyborami do Parlamentu Europejskiego proponuje poważną dyskusję nad budową armii europejskiej. Inne partie raczej nie podnoszą tego postulatu. Dlaczego uważacie go za tak istotny? Zapytaliśmy Marcina Kulaska – Sekretarza Generalnego SLD.

Dzisiejszy świat przestał być spokojny i bezpieczny. Do przeszłości odeszły czasy, gdy mogliśmy z przekonaniem mówić, że groźba wojny, konfliktów między państwami jest sprawą odległych części świata i nas nie dotyczy. Polska musi dzisiaj myśleć o swoim bezpieczeństwie. SLD uważa, że jego gwarancji powinniśmy poszukiwać przede wszystkim w Unii Europejskiej. Jako państwa członkowskie tworzymy nie tylko wspólny rynek, ale także wielką, europejską społeczność. Z tych powodów każde państwo UE ma interes w tym, by chronić pokój i bezpieczeństwo w pozostałych krajach. Dlatego uważamy, że silna armia europejska to klucz do naszego bezpieczeństwa. Polska skorzystałaby na tym projekcie także z innych powodów: nasze granice są granicami zewnętrznymi Unii, a budżet obronny należy do najwyższych w UE. Rola Polski w budowie europejskich sił zbrojnych musiałaby być kluczowa, Polska niejako automatycznie znalazłaby się wśród liderów UE.

Partia rządząca szuka raczej gwarancji bezpieczeństwa za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. 

Jest to zupełnie niezrozumiałe. Prezydent USA, Donald Trump wyraźnie mówi, że Stany Zjednoczone przestały być policjantem świata. Widać to doskonale na przykładzie sztandarowego projektu Prawa i Sprawiedliwości: baz amerykańskich w Polsce. Donald Trump oświadczył, że USA mogą rozważyć ich budowę, pod warunkiem, że rząd polski za to zapłaci. W rezultacie żadne bazy nie powstały i nie powstaną. Nasze związki polityczne i gospodarcze z USA są słabe, wielokrotnie słabsze niż z pozostałymi krajami UE. Każe to wątpić w realność ewentualnych amerykańskich gwarancji dla Polski. Dzisiaj nie ma powodów, by USA angażowały się w to, co dzieje się w naszej części Europy.

W takim razie dlaczego podejmujecie jako SLD temat przyjęcia przez Polskę euro?

Przede wszystkim dlatego, że Polska w traktacie akcesyjnym zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Ale dzisiaj euro jest istotne przede wszystkim dlatego, że gwarantuje nasze bezpieczeństwo. Wspólna waluta jeszcze mocniej zwiąże naszą gospodarkę z gospodarkami innych państw członkowskich. A im więcej związków między Polską a pozostałymi państwami UE, tym jesteśmy bardziej bezpieczni. Więcej państw będzie miało bowiem interes w tym, by w Polsce panował pokój i stabilność.

Cały artykuł na Gazeta Olsztyńska:  http://gazetaolsztynska.pl/566394,Unia-Europejska-to-gwarancja-naszego-bezpieczenstwa.html?fbclid=IwAR02ImRNoM-3GklopaDXCOk8WGsPQ2ZWNGH-EtoP7zZzCc1RWXNTYbXHvvc