POLSAT NEWS “Polityka na ostro”: KULASEK: Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego to Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował szeroką i lewicową koalicję wyborczą

POLSAT NEWS “Polityka na ostro”: KULASEK: Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego to Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował szeroką i lewicową koalicję wyborczą

Naszych 13 kandydatów zdobyło ponad 800 tysięcy głosów, tyle samo co ponad 130 kandydatów na listach Wiosny.

Mamy wiele punktów wspólnych z Wiosną, jeżeli chodzi o program. Ale to członkinie i członkowie SLD w referendum zadecydują o formule startu w wyborach do parlamentu.

Marcin Kulasek, sekretarz generalny SLD
Polityka na ostro, 7 czerwca 2019 r.