Razem przyspieszymy rozwój naszego województwa!

Razem przyspieszymy rozwój naszego województwa!

4 str.Szanowni Państwo!

Wybory do władz samorządowych wszystkich szczebli są praktycznym wyrazem naszego bezpośredniego wpływu na to, kto w naszym imieniu przez najbliższe 4 lata będzie radnym, wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta.

Sojusz Lewicy Demokratycznej województwa warmińsko-mazurskiego jako odpowiedzialna formacja polityczna, uczestnicząca w codziennym życiu mieszkańców, rekomenduje swoich kandydatów wywodzących się z różnych środowisk i grup zawodowych. Są wśród nas prywatni przedsiębiorcy, rolnicy, rzemieślnicy, nauczyciele, lekarze, byli pracownicy wojska i innych służb mundurowych, pracownicy administracji, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych tj. sygnatariusze porozumienia wyborczego SLD Lewica Razem.

Szanowni Państwo !

Uczestnicząc w wyborach samorządowych 16 listopada i głosując na kandydatów z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem, zagłosujecie Państwo za tym, aby w naszym województwie było: mądrze, zdrowo, bezpiecznie i naprawdę samorządnie.

Mądrze – gdyż pragniemy zadbać o rozwój intelektualny naszych mieszkańców przez całe życie. Natomiast kształtowanie młodego pokolenia winno stwarzać możliwość dobrego przygotowania zawodowego odpowiadającego potrzebom rynku pracy. Uczelnie naszego regionu oraz cały system oświaty województwa winne zabezpieczać realizację wszystkich celów w oświacie, wychowaniu, nauce i kulturze od przedszkoli do uniwersytetów III – ciego wieku.

Zdrowo – zrobimy wszystko aby zdrowe życie, bezpłatna pomoc medyczna wysokiej jakości była podstawą bezpieczeństwa zdrowotnego. Zdrowe życie oraz pełną opiekę zdrowotną będziemy zabezpieczać już od przedszkoli i szkół poprzez szkolne gabinety lekarskie. Zrobimy wszystko aby „Zielone Płuca Polski” jakimi są Warmia i Mazury nie były miejscem największych zachorowań i zgonów na chorobę dróg oddechowych.

Bezpiecznieto bezpieczeństwo fizyczne w domu, na osiedlu, ulicy i całej przestrzenni publicznej. Bezpieczny dom, bezpieczeństwo socjalne tak dramatycznie zaniedbane w naszym województwie, które jako jedno z największych w kraju, jest województwem o największym bezrobociu, najniższych dochodach i najniższym przyroście Produktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca. Zadbamy o to aby tę dramatyczną sytuację zmienić na pozytywne procesy rozwojowe.

Samorządnie – to my twierdzimy, iż mieszkańcy wiedzą najlepiej jak rządzić swoją ulicą, miejscowością, województwem. Jako inicjatorzy „Budżetów Obywatelskich” w Elblągu, Olsztynie, Iławie, Ostródzie i innych miastach województwa jesteśmy za dalszą decentralizacją władzy, łącznie z decentralizacją środków finansowych niezbędnych do strategicznego rozwoju regionów, szczególnie tych, które od wielu lata znajdują się w grupie o najniższych wskaźnikach tempa rozwoju.

Właśnie dlatego kandydaci do samorządów woj. warmińsko-mazurskiego kandydujący z list KKW SLD Lewica Razem są przeciwko:

  • utrwalającym się na najwyższym poziomie krajowym bezrobociu w naszym województwie;
  • co raz większym obszarom biedy i wykluczeniu społecznemu;
  • dziedziczeniu biedy i bezrobociu w wielu rodzinach byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych;
  • tak wielkiej emigracji z województwa – emigracji „za chlebem”, co powoduje wyludnienie się wielu miast i miejscowości, szczególnie północnych i przygranicznych regionów;
  • stałemu odpływowi poza region najzdolniejszych uczniów szkół i absolwentów uczelni wyższych oraz młodej kadry inżynierskiej;
  • traktowaniu województwa jedynie jako obszaru ekologiczno – turystycznej przestrzeni gospodarczej bez wizji przemysłowego rozwoju wielu ośrodków miejskich tj.: Elbląga, Ełku, Iławy, Bartoszyc, Olsztyna i innych miast województwa.

 Szanowni Państwo !

Wybierając kandydatów SLD Lewica Razem wybierzecie Państwo nowe – nowoczesne działania na rzecz przyśpieszonego rozwoju województwa, naszej niemałej regionalnej Ojczyzny.

Nasi przedstawiciele w samorządach zadbają o mądre wydawanie publicznych pieniędzy aby ich efektywne wykorzystywanie stanowiło siłę napędową w realizacji społecznych i gospodarczych celów rozwoju województwa.

Uczynimy wszystko aby nawet w polityce regionalnej Człowiek zawsze był stawiany wyżej niż „wolny rynek”.