Zjednoczona Lewica broni świeckości państwa

Zjednoczona Lewica broni świeckości państwa

111.Swieckie Państwo 1Świeckie państwo, to jeden z priorytetów w kampanii Zjednoczonej Lewicy, dziś (01.09.2015 r.) we wszystkich okręgach wyborczych odbyły się akcje promocyjne pierwszej z siedmiu kampanii społecznych, przypominających Polakom czym jest LEWICA.

W Olsztynie przed bilbordem promującym akcję odbyła się konferencja prasowa Warmińsko-Mazurskiej Zjednoczonej Lewicy.
W konferencji udział wzięli: Przewodniczący RW SLD, były senator – Władysław Mańkut, Poseł na Sejm RP – Prof. Tadeusz Iwiński, Sekretarza RW SLD, Radny Sejmiku Województwa – Marcin Kulasek, Przewodniczący RW OPZZ – Jarosław Szunejko i była Poseł na Sejm RP – Joanna Sosnowska.

Zjednoczona Lewica będzie walczyć o autentyczny rozdział Kościoła od Państwa. O przecięcie finansowej kroplówki łączącej Państwo i Kościół. O obronę praw mniejszości wyznaniowych i osób bezwyznaniowych. Bo przecież Polska jest domem wszystkich obywateli!

 Rozdział Kościoła od Państwa i prawo do wolności sumienia i wyznania, to podstawy nowoczesnego, demokratycznego porządku, których Zjednoczona Lewica zobowiązuje się strzec.

Wyrażone zostały w aktach prawnych obowiązujących w Polsce, a przede wszystkim w Art. 25 Konstytucji, który mówi o bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych oraz o wzajemnej autonomii Państwa i Kościoła oraz w Art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania gdzie zapisano: „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”. Te przepisy muszą być egzekwowane. Polacy powinni każdego dnia odczuwać, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim.ulotka_str_1-640x454

Dla prawidłowej realizacji stosunków pomiędzy państwem i kościołami, a zarejestrowanych w Polsce jest ponad 160 kościołów i wyznań, konieczne jest z jednej strony ich równe traktowanie przez instytucje państwa, z drugiej uporządkowanie kwestii związanych z finansowaniem funkcjonowania instytucji kościelnych, z trzeciej zaś doprowadzenie do pełnej realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej, w tym także osób niewierzących. Jeśli chcemy budować w Polsce demokrację dobrej jakości, we wszystkich tych obszarach powinny zostać wprowadzone istotne zmiany.

ulotka_str__2W szczególności dotyczy to kwestii relacji pomiędzy państwem, a większościowym w Polsce Kościołem katolickim, który dzięki nieustającemu wsparciu polskiej prawicy dysponuje ogromnym majątkiem i wpływa na polską politykę starając się podporządkować prawo stanowione religii.

Wśród głównych postulatów, za którymi opowiedzieli się przedstawiciele Zjednoczonej Lewicy, znajduje się m.in. usunięcie oceny z religii ze świadectwa, likwidacja funduszu kościelnego, usunięcie przepisu o obrazie uczuć religijnych oraz objęcie księży podatkiem dochodowym.


Poniżej relacja z konferencji – TVP Olsztyn.