Olsztyn.com.pl : Marcin Kulasek z Nowej Lewicy: Łapy precz od Konstytucji RP

Olsztyn.com.pl : Marcin Kulasek z Nowej Lewicy: Łapy precz od Konstytucji RP

Rząd Zjednoczonej Prawicy, który od siedmiu lat depcze praworządność i dewastuje system prawny w Polsce zażądał od opozycji, by ta zmieniła z nim ustawę zasadniczą. Chodziło m.in. o możliwość przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zaproponowane zmiany zakładały także niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego. Od Lewicy rząd otrzymał jasną odpowiedź: nie zmienia się Konstytucji z wrogami Konstytucji!

Może i PiS wygrało wybory i ma mandat do rządzenia, ale nie ma mandatu do zmiany ustroju. A mimo tego próbuje to robić, nie mając większości konstytucyjnej! Lewica mówi: stop! Szczególnie, że to co proponuje PiS, to ustawka, żeby nie powiedzieć oszustwo. Artykuł 216 ustęp 5 Ustawy Zasadniczej brzmi bowiem: „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa. Można więc zmienić regulacje dotyczące finansowania rozwoju polskiej armii nie zmieniając Konstytucji! Wystarczyłaby prosta zmiana na poziomie ustawowym! Uzyskałaby ona zapewne podobne poparcie jak Ustawa o Obronie Ojczyzny. W tej samej ustawie PiS powołał Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który i tak jest finansowany poza budżetem państwa. Nagle okazuje się, że to za mało?

Ale nie od dziś wiemy, że PiS nie chce prostych rozwiązań. Woli iść na zwarcie. Uwielbia toczyć te swoje wojenki, a potem krzyczy: „wszystkiemu jest winna zła opozycja, która nie chce współpracować”. A opozycja stoi na straży porządku prawnego. I nie da się sprowokować. Będziemy wspierać wzrost zdolności obronnych polskiej armii, przeznaczanie 3 proc. PKB na obronność, kierowanie tych pieniędzy do polskiej zbrojeniówki, która musi mieć swój udział w wysiłku modernizacji armii. Będziemy wspierać rozwój obrony powietrznej kraju. Jak najszybszą realizację programów Wisła i Narew. Będziemy wspierać uzupełnienie stanów osobowych w jednostkach wojskowych. Obecnie ukompletowanie wielu jednostek sięga 60 procent. Będziemy wspierać oparcie zdolności obronnych państwa na armii zawodowej złożonej z dobrze wyszkolonych i wyposażonych specjalistów. Sprzeciwiamy się przywróceniu poboru. Będziemy wspierać przywrócenie do służby czynnej młodszych wiekiem emerytów wojskowych. Polski nie stać, aby w obecnej sytuacji doświadczeni oficerowie pozostawali na emeryturze. Popieramy również zatrzymanie w służbie czynnej starszych stażem oficerów. Popieramy normalizację stosunków ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, który został za czasów ministra Macierewicza wyrzucony z obiektów wojskowych. Popieramy dyslokację części wojsk pancernych ze ściany zachodniej na wschód od linii Wisły. Utworzenie Podlaskiej Dywizji Zmechanizowanej. Popieramy dalsze zakupy bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Popieramy zakup satelitów rozpoznawczych, budowę elementów polskiego systemu rozpoznania satelitarnego, rozwój systemu europejskiego oraz dostęp do systemu amerykańskiego. Popieramy wreszcie utworzenie armii europejskiej i rozwój jej zdolności obronnych. Ale Lewica nie popiera i poprzeć nie może dewastacji systemu prawnego przez zmianę Konstytucji, której chce rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie będziemy przykładać ręki do tej demolki, którą rząd serwujecie nam od siedmiu lat.

Nie będziemy zmieniać Konstytucji z wrogami Konstytucji!

Marcin Kulasek, poseł na Sejm, Lewica, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej

 

Więcej na Olsztyn.com.pl

https://www.olsztyn.com.pl/artykul,opinie-marcin-kulasek-z-nowej-lewicy-lapy-precz-od-konstytucji-rp,35057.html