Onet.pl : Sejmik warmińsko-mazurskiego przyjął budżet na 2016 rok

Onet.pl : Sejmik warmińsko-mazurskiego przyjął budżet na 2016 rok

12466330_451601225039068_9026330119460121785_o-1024x682Sejmik woj. warmińsko-mazurskiego przyjął budżet na 2016 rok, który zgodnie określono mianem “oszczędnego”. Nie przewiduje on pieniędzy na remonty dróg, znacznie zmniejszono dotacje dla szpitali i placówek kulturalnych.

Za przyjęciem budżetu woj. warmińsko-mazurskiego na 2016 rok głosowali radni PSL, PO i radny SLD, wszyscy radni PiS wstrzymali się od głosu. W imieniu klubu PiS radny Patryk Kozłowski argumentował ich decyzję tym, że przyszłoroczny budżet to “budżet stagnacji, a nie rozwoju”.

Budżet warmińsko-mazurskiego na 2016 r. zakłada dochody majątkowe na poziomie 513 mln zł. – To znacznie mniej niż w obecnym roku ponieważ w przyszłym roku nie będzie inwestycji realizowanych z unijnych środków – tłumaczył marszałek Gustaw Marek Brzezin (PSL) i dodał, że aż o 44 proc. mniej region dostanie dotacji celowych.

– Z powodu znacznego obniżenia dochodów majątkowych zachodzi konieczność wstrzymania się od poprawy stanu dróg. W tym roku będziemy jedynie przygotowywać dokumentację techniczną dotyczącą remontów planowanych na kolejne lata – argumentował Brzezin i zapewniał, że tak skromny budżet ma na celu przygotowanie regionu do kolejnych unijnych inwestycji z nowej perspektywy unijnej. W poprzednich latach na remonty dróg lokalnych samorząd wydawał nawet 40-50 proc. środków.

Z powodu przygotowywania się do absorbcji unijnych środków region nie planuje w 2016 roku także zaciągania kredytów, a wydatki ograniczono – jak mówił Brzezin – do niezbędnego minimum (wyniosą one 513 mln zł). Z tego powodu m.in. o 4 mln zł obniżono dotacje dla instytucji kultury, a o 1,7 mln zł – dla szpitali. Wydatki majątkowe mają stanowić 21,7 proc. ogółu wydatków, zaś w 2015 roku stanowiły 56,8 proc.

– Z powodu takich decyzji spodziewamy się nadwyżki budżetowej w wysokości 18,1 mln zł – powiedział Brzezin.

W budżecie na 2016 rok przewidziano pieniądze na zapewnienie działalności lotniska w Szymanach, które rozpocznie działalność pod koniec stycznia, remont wzgórza katedralnego we Fromborku oraz dofinansowanie obchodów 70-lecia filharmonii w Olsztynie i teatru w Elblągu.

Przedstawiciele klubu PSL, m.in. Edward Adamczyk, podkreślali, że “to budżet przygotowujący region do przyszłości”, a radna PO Bernadeta Hordejuk dodała, ż “nie jest to budżet marzeń dla nikogo” ale, “czasami sytuacja tego wymaga. Jedyny radny SLD Marcin Kulasek, który głosował za budżetem dodał, że “nie jest tak dobrze, jak mówi PSL, ani aż tak źle, jak mówi PiS“.

Budżet woj. warmińsko-mazurskiego na 2016 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

(sp)

więcej na Onet.pl  http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/sejmik-warminsko-mazurskiego-przyjal-budzet-na-2016-rok/7zdcn5