TKO.pl : Marcin Kulasek: Lewica słucha ludzi

TKO.pl : Marcin Kulasek: Lewica słucha ludzi

Nad Odrą mamy do czynienia z katastrofą środowiskową na niewyobrażalną skalę. Tymczasem media zajmują się tym co jedna pani powiedziała drugiej pani na temat rtęci i czy kłamała.

Oczywiście politycy są odpowiedzialni za słowo i nie powinni być siewcami fejk newsów. Trzymajmy się więc faktów. Fakty są takie, że ponad 100 ton martwych ryb to tylko jedna część dramatu związanego z zatruciem Odry. Drugim elementem są konsekwencje ekonomiczne dla wszystkich, którzy żyją z Odry, m. in. branży turystycznej, rolników, rybaków, przedsiębiorców.

Dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy do dramatu doprowadził jeden zrzut nieczystości czy może mamy do czynienia z trwającym dekady procesem niszczenia ekosystemu Odry, a katastrofę uaktywnił niski stan wód w rzece. Na pewno katastrofa ekologiczna w Odrze jest efektem kryzysu klimatycznego. Upały i niski poziom wody w Odrze odegrały tu zasadnicze znaczenie.

Dowiadujemy się, że wiele firm i instytucji wylewało ścieki do Odry, a kontrola nad tym procederem była iluzoryczna. Państwo zawiodło. Państwo PiS jak zwykle okazało się być słabe wobec silnych i silne wobec słabych. Premier Mateusz Morawiecki powinien wyciągnąć konsekwencje w stosunku do urzędników i wojewodów, którzy nie poinformowali go o zagrożeniu. Urzędnicy nie dali znać, nie alarmowali, w związku z tym ludzie poili zwierzęta, korzystali z Odry, kąpali się w Odrze. Państwo ich zawiodło. Podobnie, jak wcześniej polskie rodziny, które nie mogą sobie poradzić ze skutkami kryzysu i inflacji.

Mamy do czynienia ze skutkami liczonymi w horyzoncie kilkunastu lat. Tyle będzie odbudowywał się ekosystem Odry. Ale wymierne straty ponoszą również ludzie.

Po pierwsze, rolnicy. Wzdłuż Odry znajdują się też tereny rolnicze, które korzystają z wody w rzece m.in. do nawadniania pól i pojenia zwierząt. Obecnie nie mogą tego robić, co przy panującej suszy znacznie podnosi koszty produkcji i obniża plony.

Po drugie, przedsiębiorcy. Dotyczy to przede wszystkim branży turystycznej. Ludzie w tym roku nie spędzą już wakacji nad Odrą. Stracą pensjonaty, gastronomia. Przyszłość nadodrzańskiej turystyki jest niepewna.

Po trzecie, wędkarze. Oni pierwsi alarmowali o śniętych rybach. Zignorowano ich. Nie dostali żadnej nagrody, podziękowania. Jedynym efektem jest to, że będą musieli teraz wędkować gdzie indziej.

I właśnie o ludziach Lewica stara się pamiętać. To oni wezmą udział w zorganizowanym przez Lewicę Wysłuchaniu Społecznym na temat szerokich konsekwencji katastrofy ekologicznej na Odrze. To w ich głos chcemy się wsłuchać, a wnioski ze spotkania posłużą przygotowaniu najlepszych dla nich rozwiązań pomocowych.

Zapraszamy na wysłuchanie społeczne po katastrofie ekologicznej na Odrze w poniedziałek 22 sierpnia o godz. 12.00 w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 5, Kostrzyńskie Centrum Kultury „Kręgielnia”.

Bo Lewica jest po to, żeby słuchać ludzi i rozwiązywać ich problemy. I to robimy i będziemy robić po wygranych wyborach.

 

Marcin Kulasek, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Generalny Nowej Lewicy

 

Wiecej na TKO.pl      https://tko.pl/151208,2022,08,20,marcin-kulasek-lewica-slucha-ludzi-opinia