Trybuna.eu Kulasek: Trzeba spróbować ostatni raz

Trybuna.eu Kulasek: Trzeba spróbować ostatni raz

Rozmowa z Marcinem Kulaskiem, sekretarzem generalnym SLD.

W ostatnich tygodniach objechał pan struktury SLD w większości województw. Jakie wnioski wynikają z tych spotkań?

Przede wszystkim widać, że te spotkania są potrzebne. Decyzje w sprawie kandydatury Magdaleny Ogórek, czy budowy Zjednoczonej Lewicy były podejmowane na poziomie centralnym, bez konsultacji z kołami, czy powiatami. Dlatego ludzie są złaknieni rozmowy o przyszłości SLD. Jest też potrzeba przekazania informacji o rzeczywistym stanie finansowym i organizacyjnym Sojuszu, wokół tych tematów narosło wiele niedomówień.

Jaka atmosfera towarzyszy tym spotkaniom?

Widać narastającą siłę. Jest chęć, aby „spróbować ostatni raz” – jak określił to uczestnik jednego ze spotkań.

Czy członkowie SLD pytają o „Inicjatywę Polska”?

Padają pytania dotyczące tej inicjatywy. Padają pytania o sytuację w Poznaniu, czy na warszawskich Bielanach. Przede wszystkim przedstawiamy rzetelną informację na temat odpływu członków SLD. Legitymacje członkowskie, by przystąpić do „Inicjatywy Polska” złożyło w skali kraju około dwudziestu osób.

Jak ocenia pan tę inicjatywę?

Póki jest to stowarzyszenie to członkowie SLD mogą do niego należeć. W momencie, gdy przekształci się ono w formację polityczną, będą musieli dokonać wyboru. Z pewnością jednak, jeśli komuś zależy na dobru SLD to musi dostrzec, że projekty typu „Inicjatywa Polska” nie służą odbudowie siły SLD. Jeśli komuś zależy na odbudowie lewicy, to nie powinien osłabiać SLD. Zresztą Sojuszowi szkodzi nie tyle sam fakt powstania nowego stowarzyszenia, co szum medialny z tym związany. Rzeczywistość jedno a media drugie.

Podczas spotkania na Bielanach w kuluarach mówiło się o czystkach w SLD…

Czystek nie będzie. Członek SLD może należeć do wielu stowarzyszeń. Ale do jednej partii. Przepisy statutu są jasne.

Dr Marcin Kulasek – sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej wybrany na VI Kongresie SLD w styczniu 2016 roku. Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Związany z Wydziałem Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

więcej na: Trybuna.eu  http://trybuna.eu/kulasek-trzeba-sprobowac-ostatni-raz/