Radio Olsztyn: Zmiany w systemie oświaty? SLD i ZNP są na nie.

Radio Olsztyn: Zmiany w systemie oświaty? SLD i ZNP są na nie.

Samorządy nie są gotowe na zmiany w systemie edukacji – twierdzą przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Warmii i Mazurach.

Marcin Kulasek, sekretarz generalny SLD twierdzi, że czas, w którym mają być wprowadzone zmiany, jest za krótki.

– Nie da się w rok odpowiednio przystosować budżetu, żeby znalazły się pieniądze na wszystko. Część gimnazjów otrzymała dotacje z Unii Europejskiej. Te szkoły są teraz likwidowane i nie wiadomo, czy nie będą musiały oddać pieniędzy.

Janusz Koziński, prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP, zwraca uwagę także na inny problem samorządów.

– Budynki szkolne są dostosowane do obecnej struktury, czyli do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów oraz trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas konferencji ZNP i SLD, środowiska nauczycielskie podkreślały, że brakuje im merytorycznej dyskusji dotyczącej reformy oświaty. Według Janusza Kozińskiego władze nie zdają sobie sprawy ze zmian, które trzeba będzie wprowadzić.

– Przygotowując się do reformy, trzeba stworzyć siatkę godzin, programy nauczania i podręczniki. Samorząd musi też dostosować budynki. Nie wiadomo, gdzie mają pomieścić się dodatkowe dwie klasy.

Janusz Koziński poruszył również m.in. problem likwidacji gimnazjów. Według niego mają już ugruntowany dorobek i tradycje, a uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki.

– Jesteśmy przeciwni likwidacji gimnazjów w sposób, jaki zapowiedziała minister edukacji. Jesteśmy otwarci na dyskusję, bo być może warto zacząć tę reformę od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Według zapowiedzi ministerstwa edukacji, projekt ustawy o ustroju szkolnym poznamy do 16 września.

(apodb/kpias)

więcej na Radio Olsztyn: http://ro.com.pl/zmiany-w-systemie-oswiaty-sld-i-znp-sa-na-nie/01296191