Podczas wizyty w Olsztynie liderka Zjednoczonej Lewicy Barbara Nowacka powiedziała, że to właśnie na Warmii i Mazurach widać jak bardzo Polska potrzebuje dobrej zmiany i dobrego gospodarowania. Oceniła, że PO „przespała 8 lat dla Polski Wschodniej”.

W Olsztynie podczas konferencji prasowej Nowacka podkreśliła, że „fundusze europejskie, które płynęły wartkim strumieniem do Polski, nie były dobrze wykorzystane we wschodniej części kraju”. Podkreśliła, że to właśnie w Polsce Wschodniej można było w większym stopniu zainwestować w kapitał ludzki, wyrównując szanse społeczne, można było reindustrializować region i poprawiać jego infrastrukturę.

W jej ocenie, „Platforma Obywatelska nie chciała tego zrobić, bo przez lata kierowała się zasadą, że tam gdzie dostaje większość parlamentarną, gdzie ma duże poparcie, to duże więcej inwestuje”.

Pytana przez dziennikarzy o przebieg wtorkowej debaty z udziałem 8 komitetów wyborczych Nowacka powiedziała, że debata była szansą na pokazanie, iż istnieją inne ugrupowania niż Platforma Obywatelska i PiS.

Z Olsztyna liderka Zjednoczonej Lewicy pojechała do Elbląga. Tam też była chwila na spotkania z wyborcami, a także na przekonywanie, by głosować na koalicyjny komitet wyborczy. Następnie Barbara Nowacka udała się do Trójmiasta.